Անցնել` Տպագիր արտադրանք կամ Ֆրուտ Ֆուդ

Չոկո Չիր

Տուփի դիզայն շոկոլադապատ չրերի համար:

Ստեղծման ամսաթիվը` 12/2011